ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเตรียมการฝึกซ้อม

    สำหรับการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานกระบี่ สำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 64 และพิธีพระราชทานกระบี่และ
                                                  และปริญญาบัตร สำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 65

    ข้อมูลทั่วไป
          สถานที่ประกอบพิธี :    หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (รร.จปร.)
          กำหนดการพระราชทานกระบี่ :  วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น.

    หนังสือเรียกตัวนายตำรวจสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานกระบี่ฯ
คลิก
   แผนที่ รร.จปร. คลิก

 


    วีดีทัศน์การปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติต่อหน้าพระพักตร์ และการปฏิบัติบนเวที ทาง Youtube  คลิกด้านล่าง

          อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติต่อหน้าพระพักตร์  สำหรับ พิธีพระราชทานกระบี่ นรต.รุ่นที่ 64
          การปฏิบัติิิิิิิิิิิิิิิิบนเวทีสำหรับ นายตำรวจใหม่ผู้เข้ารับพระราชทานกระบี่และการปฏิบัติของขุดถวายกระบี่

          อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติต่อหน้้าพระพักตร์  สำหรับ พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร นรต.รุ่นที่ 65
          การปฏิบัติบนเวทีสำหรับ นายตำรวจใหม่ผู้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ของชุดถวายกระบี่ ปริญญาบัตร

 

 

 

 

 

 

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Free Hit Counters